AB Rørmosen 2

Du er her:  Hjem > Salg

Salg

Procedure for salg og overdragelse af andele i AB Rørmosen 2

Hvis en andelshaver ønsker at sælge eller overdrage sin andel, udarbejder sælger Anmodning om Udtræden af andelsboligforeningen og sender til bestyrelsen.

 1. Hvis en andelshaver ønsker at sælge eller overdrage sin andel, ske dette iht. rækkefølge i § 14 i vedtægerne
 2. Uanset om en andel sælges med eller uden mægler, kan den maksimalt sælges for den fastsatte værdi jf. seneste regnskab. Dertil kommer eventuelle løsøre
 3. Der skal altid laves Vurderingsrapport, El installations- og VVS checkVurderings rapport, lavet VVS check samt El check. Både VVS og El check skal laves af autoriseret VVS'er og elektriker, men man må frit vælge hvem der benyttes til dette.
 4. Hvis ventelisten benyttes, vil bestyrelsen bede andelshaver om at finde mulige dage at holde åbent hus, således andels kan blive fremvist for ventelisten, der efterfølgende kan melde tilbage om interesse, og derfra kontaktes i rækkefølge, således at nr. 1 på listen får tilbudt andelen først. Jf. GDPR, er det bestyrelsen der står for at formidle kontakten imellem Sælger og ventelisten. Bestyrelsen vil vende tilbage til sælger med kontaktinformation på de interesserede fra ventelisten.

Sælger indsamler diverse materiale til køber:

 1. Gældende energimærkning
 2. Aftale om overdragelse af andel - underskrevet af køber og sælger
 3. Nøgleoplysningsskema udfyldt for den konkrete andel
 4. Vedtæger
 5. Gældende Valuarvurdering
 6. Nøgleoplysningsskema (for hele foreningen)
 7. Referat fra sidste generalforsamling
 8. Seneste årsrapport

Herefter

 • Underskrevet Aftale om overdragelse af andel sendes til Bestyrelsen, som godkender ved underskrift. Inden godkendelse af aftalen om overdragelse, tager bestyrelsen kontakt til køber for møde og godkendelse af køber
 • Køber har 14 dage efter overtagelsesdato til indsigelser vedr. fejl og mangler, og det er parterne, der selv udreder eventuelle udbedringer
 • Bestyrelsen udbetaler det tilbageholdte beløb til sælger senest 3 uger efter overtagelsesdagen, med mindre der er opstået tvist mellem parterne, og bestyrelsen vurderer, at køber har en god sag.

Boliger til salg.

Ingen boliger til salg for tiden

Undermenu