Vedligehold

Overordnet Vedligeholdelsesplan (Hele foreningen)

Overordnet

Detaljeret

 

Generelt om vedligeholdelse

I henhold til foreningens vedtægter påhviler al vedligeholdelse indvendig i boligen andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger, udskiftning af udvendige døre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle, nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, så som f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. Andelshave­rens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.

Det er tidligere besluttet, at vedligeholdelse af varmesystemet, dvs, ELCO gasfyr incl. gulvvarme m.m., Nilan VGU (varmt brugsvand) samt den grundlæggende el-installation varetages af foreningen.

 

Foreningens ansvar (kort liste)

  • Udvendig vedligeholdelse af bygninger
  • Den udvendige vedligeholdelse af bygningerne varetages af foreningen efter en samlet vedligeholdelsesplan for alle bygninger. Med hensyn til vedligeholdelse af de udvendige arealer henvises til foreningens husorden
  • ELCO gasfyr og det øvrige varmesystem
  • Nilan VGU (varmt brugsvand)
  • Grundlæggende El-installation

 

Beboer Vedligehold

Simpel beboer vedligehold