AB Rørmosen 2

Du er her:  Hjem > Vedligehold > Indretning og kontrol af loftsrum

Indretning og kontrol af loftsrum

I forbindelse med 5 års gennemgangen af boligerne er det konstateret, at der flere steder er/har været problemer omkring fugt på loftet. Hermed gøres opmærksom på en række ting, man som beboer skal være opmærksom på.

I vinterhalvåret er der i forbindelse med snestorme konstateret fygesne i nogle loftsrum. Det påhviler den enkelte andelshaver jævnligt at kontrollere for dette og fjerne det.

Det er den enkelte andelshavers eget ansvar løbende at kontrollere loftrummet for kondens, fugt og skimmelsvamp. Efter 5 års gennemgangen er der ikke længere nogen form for garanti og det er den enkelte andelshavers eget ansvar at rette op på skader.

Følgende retningslinjer er vigtige:

- Det er ikke tilladt at have et massivt gulv på loft, dvs. der skal være luft mellem brædderne, således at mulig udluftning sikres.

-  Der skal være luft mellem isolering og brædder min. 5cm.

-  Loftsrum og tagkonstruktionen skal være udluftet, hvilket betyder at det ikke er tilladt at sætte kasser/gods helt op mod taget.

-  Det er ikke tilladt at dække gulvet 100% med kasser og andet. Der skal sikres udluftning fra isolering.

-  Hvis man ikke har lavet ekstra gulv på loft er det kun tilladt at benytte gangbroen til opbevaring. Det er ikke tilladt at sætte ting direkte på isoleringen.

 Hvis man ikke allerede har lavet supplerende loft er man velkommen til at kontakte den siddende bestyrelse for en vejledning til en god og forsvarlig måde at lave loftet på. Bemærk også, at bestyrelsen skal underrettes hvis man efter januar 2010 laver eller har lavet loftsindretning.