AB Rørmosen 2

Du er her:  Hjem > Vedligehold > Kloakker & Afløb fra vaske og toiletter

Kloakker & Afløb fra vaske og toiletter

Rensning af tilstoppede kloakker og afløb sker for andelshaverens egen regning. Assistance kan for eksempel rekvireres hos Køster Entreprise aps. på

telefon 48 22 02 20.

Hvis tilstopningen skyldes brud eller anden fejl på de skjulte kloakledninger vil foreningen (eller foreningens forsikring) påtage sig reparationen. Det forudsættes dog, at andelshaveren kan dokumentere at der er fejl på ledningsnettet, f.eks. ved at få udført en tv-inspektion. Hvis der viser sig at være fejl på de skjulte ledninger, vil foreningen også dække omkostningen til tv-inspektionen.

Såfremt brøndene ud mod gaden er fulde betyder det, at forstoppelsen ligger i kommunens del af systemet, og rensning rekvireres hos Furesø Kommune.

Tilstopning af kloakken på grund af forkert fald som på Rørmose Parkvej er stadig på kommunens regning.